CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 16 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Artikel 16 – Uitsluiting herroepingsrecht
16.1 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:
        a. goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd;
        b. goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        c. goederen die speciaal besteld zijn voor de koper;
        d. goederen die door hun aard of uit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden teruggezonden;
        e. goederen waarbij vooraf aan de koper duidelijk is vermeld dat deze
            uitgesloten zijn van herroepingsrecht, zoals uitverkoop producten;
        f. goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
            markt waarop de verkoper geen invloed heeft.