CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 10 - BETALING

Artikel 10  – Betaling 
10.1 De koper kan op de volgende manieren betalen:
          * overschrijving via bank of giro
          * contant bij afhalen
10.2 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto
        contant bij levering.
10.3 Indien de koper de betaling niet direct bij levering kan voldoen, zullen de producten niet worden geleverd.
10.4 In het geval van een factuur dient de betaling altijd vooraf aan de levering te
        geschieden, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
10.5 Voor producten die besteld zijn door de koper, waarop het herroepingsrecht niet
        van toepassing is, is de koper verplicht tot betaling. Deze betaling dient zo
        spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat het product aan de
        koper is aangeboden, plaats te vinden.
10.6 Andere betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn
        overeengekomen.
10.7 De verkoper heeft ten allen tijde het recht om betalingsmogelijkheden uit te
        breiden of te beperken.