CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 14 - PRIVACY/PERSOONSGEGEVENS

14.1 Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG/GDPR van kracht. De verkoper zal discreet, zorgvuldig en conform deze wetgeving met de persoonlijke gegevens van de koper omgaan.
14.2 De koper geeft met het verstrekken van persoonlijke gegevens zoals naam, 
straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres per e-mail, telefonisch, per post, via het bestelformulier van de webshop, via een terugbelverzoek, via een afspraakformulier of via een vragenformulier actief toestemming dat deze gegevens gebruikt en bewaard mogen worden voor het uitvoeren van de overeenkomst en eventuele toekomstige overeenkomsten.
14.3 De verkoper zal alleen vragen naar persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst.
14.4 De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens zullen door de verkoper 
nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. 
Uitzondering hierop zijn derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst zoals b.v. PostNL. 
14.5 Voor het bewaren van administratie, zoals facturen, offertes en e-mails, geldt voor de verkoper een wettelijke en fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
14.6 De koper heeft te allen tijde het recht om na te vragen welke gegevens er van de koper bewaard worden en onjuiste gegevens te laten rectificeren of verwijderen of om onvolledige gegevens te laten aanvullen.
14.7 De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om de koper, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over b.v. speciale aanbiedingen en (nieuwe) producten (marketing).
14.8 Indien de koper geen informatie (meer) wenst te ontvangen, dan kan de koper dit kenbaar maken aan de verkoper door het sturen van een e-mail naar info@CompuStitch.nl of info@CompuStitch.net o.v.v. ‘uitschrijven informatie’. De verkoper zal dan geen informatie meer aan de
koper sturen.
14.9 Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies zelf beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser.
14.10 De websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net zijn beide beveiligd met een SSL-certificaat.
14.11 Als er onverhoopt sprake zou zijn van een inbreuk in verband met gegevens (data-lek) en hierbij onversleutelde ‘normale’ gegevens verloren zijn gegaan, dan moet de verkoper dit binnen 72 uur na constatering melden aan de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tenzij het niet waarschijnlijk is dat het data-lek  een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Als het wel waarschijnlijk is dat het data-lek een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen dan is de verkoper verplicht het data-lek niet alleen te melden aan AP, maar ook aan de betrokken personen. Wanneer er concreet sprake is van een data-lek hangt af van alle omstandigheden van de situatie.