CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

Artikel 5 – De overeenkomst 
 
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling
       heeft geplaatst en de verkoper deze heeft bevestigd.
       Een bestelling kan zowel via het winkelmandje van de webshop, als via e-mail,
      als telefonisch of per post geplaatst worden.  
 5.2 De verkoper gaat er vanuit dat het e-mailadres dat de koper gebruikt heeft
       bij het plaatsen van de bestelling regelmatig door de koper gelezen wordt en
       dus gebruikt kan worden als een betrouwbaar communicatiemiddel.
 5.3 Indien de koper de bestelling telefonisch of per post heeft doorgegeven, dan
       gaat de verkoper er vanuit dat het telefoonnummer of het postadres van de
       koper gebruikt kan worden als betrouwbaar communicatiemiddel.     
 5.4 De koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat met het plaatsen van een
       bestelling door de koper en een bevestiging van de verkoper een geldige
       overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone
       handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
 5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om, binnen wettelijke kaders, 
       zich op de hoogte te stellen van feiten en factoren die van belang zijn
       voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de koper.
 5.6 Indien de verkoper goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan,
       dan is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te weigeren of hier
       bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
 5.7 De koper is gerechtigd gebruik maken van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht.
 5.8 De verkoper is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitvoering
       van een overeenkomst met de koper.
5.9 De koper ontvangt na het bestellen via de winkelwagen van de webshop een
       bestelbevestiging per mail. Deze bestelbevestiging is onder voorbehoud van
       aantallen en prijzen en is geen factuur. De koper ontvangt de factuur doorgaans
       binnen twee werkdagen.