CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 14 - HERROEPINGSRECHT

Artikel 14 – Privacy/Persoonsgegevens
14.1 De verkoper zal de door de koper verstrekte persoonlijke gegevens enkel
        en alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst.
14.2 De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens zullen door de verkoper
        nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Uitzondering hierop zijn
        derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met de koper.
14.3 De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt
        om de koper, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren
        over interessante aanbiedingen en (nieuwe) producten.
14.4 Indien de koper geen informatie (meer) wenst te ontvangen, dan kan de koper
        dit schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper. De verkoper zal dan geen
        informatie meer aan de koper sturen.