CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 15 - HERROEPINGSRECHT

15.1 De koper heeft, bij koop op afstand, wettelijk gezien recht op herroepingsrecht.
15.2 Herroepingsrecht geeft de koper veertien dagen bedenktijd, waarbinnen de koper het recht heeft producten, zonder opgaaf van redenen, te retourneren.
15.3 De termijn van veertien dagen gaat in vanaf het moment dat de producten zijn geleverd aan de koper.
15.4 Tijdens de termijn van veertien dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
15.5 De koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden.
15.6 Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de koper het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, aan de verkoper te retourneren.
15.7 Verzendkosten voor het retourneren van producten komen voor rekening van de koper.
15.8 Producten die door de koper worden geretourneerd dienen altijd ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd te zijn.
15.9 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de verzendkosten voor rekening van de koper.
15.10 De koper verplicht zich om een retourzending vooraf kenbaar te maken aan verkoper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet gecrediteerd.
15.11 De verkoper behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
15.12 Indien de koper al een bedrag heeft betaald, zal de verkoper dit bedrag minus verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na terugzending of herroeping terug betalen.
15.13 De verkoper behoud zich het recht voor om niets of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het gerede vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
15.14 De verkoper zal de koper, indien mogelijk, informeren over de status van de retourzending.